תרגיל השווארמה – אורן דיסקין

כוכב – כוח קורדינציה ויציבות על רגל אחת

אייל משומר בחיזוק hamstrings

דיקור ואלקטרותרפיה לכאב לטרלי בברך


שיפור טווח יישור הברך

ליאור רפאלוב בחיזוק quadriceps

בן שהר בתרגיל פונקציונלי


תרגיל אקסצנטרי לחיזוק HAMSTRINGS