(FMS (FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEM

מערך הבדיקות בשם FMS נועד לסקור ולהעריך את יכולות הספורטאי בעיקר בשלב טרום עונה אך משמש גם כהערכה כללית של אדם המתעתד להתחיל בפעילות ספורטיבית ויש צורך לבחון בצורה יעילה את יכולותיו הגופניות בדרך קלה יחסית וזמינה ובנוסף שתאפשר העברת נתונים בין בעלי מקצוע שונים לגבי הערכת המצב הגופני.

לדוגמא ספורטאי בקבוצת ספורט עובר הערכה זו על ידי הפיזיותרפיסט של הקבוצה ולפי התוצאות מחליט ובוחר ביחד עם מאמן הכושר על אילו נקודות תורפה יש לעבוד בשלב טרום העונה או במהלכה בכדי להפחית ואף למנוע פציעות אפשריות במהלך העונה.

היופי במערך זה הוא שהכללים נוקשים וברורים, יכולים להיערך על ידי רופא/פיזיותרפיסט/ מאמן כושר וכדומה ולכולם תהיינה תוצאות זהות ובסיס נתונים אחד ברור ומוסכם, כך ששיתוף הפעולה שלהם לטובת קידום הספורטאי יהיה מלא.

מערך המבחנים נוצר מתוך הצורך ביעילות של צבא ארה"ב לבחינת מצבם של מתגייסים וכן חיילים בשירות פעיל אשר הוצאות הטיפול הרפואי האורטופדי היו גבוהות עבורם. הווה אומר שברור לכל רופא עיניים/אוזניים וכדומה מה עליו לבדוק בכדי לקבוע כשירות לשירות צבאי, אך לא כך בנוגע לבעיות שלד שריר. יש המון בדיקות לכל מפרק ואין אפשרות לבצע סריקה מכף רגל ועד ראש בשיטה האורתופדית המקובלת. מסיבה זו עלה הרעיון למצוא מבחנים שישקפו בצורה מהימנה את מצבו של החייל ובמידת הצורך ללמדו תרגילים למניעת פציעות.

לאחר בדיקות ומחקרים נבחרו שבעה מבחנים כמתאימים ביותר וכן נוספו להם עוד שלושה מבחני משנה. בנוסף נבחרה שיטת ניקוד שנוסתה על עשרות אלפי מועמדים לשרות צבאי וחיילים ולאחר איסוף נתונים רטרוספקטיבי, נקבעו שיטת הבדיקה ושיטת הניקוד.

בדיקות FMS מורכבות מתנועות פונקציונאליות, שמכילות בתוכן מספר מרכיבי תנועה בגוף וסך כל התוצאות מוביל אותנו להבנה האם מצב הנבדק הוא כזה שהסיכון לפציעה במהלך העונה או השנה הקרובה הוא גבוה או נמוך. בכדי לקבל מענה מדויק לגבי המגבלה יש להעמיק את הבדיקה בשלב שלאחר מכן.

לכל מבחן ניתן ציון בין 0 ל-3 כך שבמקסימום יכול הנבדק להגיע ל-21 נקודות. על פי המחקרים כאשר התוצאות היו בין 15 ל-21 הסיכון לפציעה היה נמוך באופן משמעותי ביחס לנבדקים אשר השיגו עד 14 נקודות.

שיטת הניקוד :

0- הופעת כאב במהלך המבחן הספציפי אשר מפריע לביצוע של המבחן.

1- ביצוע לא טוב של המבחן.

2- ביצוע טוב אך לא מושלם.

3 – ביצוע מושלם.

יש קריטריונים מדויקים אשר, כפי שציינתי קודם, אסור לחרוג מהם לצורך אחידות הבדיקה בין בודקים שונים. אנו, במכון פיזיותרפיה פיזיו אנד מור, מבצעים מערך מבחנים אלו על מנת לתת הערכה כללית לנבדקים על מצבם וכך יש ביכולותינו האפשרות להמליץ למטופלינו כיצד לחזק את נקודות החולשה שאנו מוצאים במהלך המבדקים.

 

אורן דיסקין, מכון פיזיותרפיה פיזיו אנד מור