חיזוק שרירי הליבה בעמידה
חיזוק שרירי הליבה בעמידת שש
תומר חמד מתרגל בישיבה

תומר חמד בתרגיל "סופרמן"
תרגיל חיזוק לבטן