יוסי בניון בתרגיל ליישור הברך
לירן מדגים תרגיל סקי
תרגיל יציבה - סקווט

תרגיל יציבה - חצי deadlift
רמי גרשון בתרגיל שיווי משקל
תרגיל שמונה

לאנג' על בוסו