תרגול פלאומטרי בעמידה
תרגול פלאומטרי תוך הרמת אגן
תרגול עם האקסו על הבוסו

תרגול יד ורגל נגדית